Sunday, 10 June 2012

PEMBIAYAAN PERNIAGAAN-I

Produk dan perkhidmatan perbankan perniagaan islamic bank, adalah direka dengan ekslusifnya untuk membantu pertumbuhan,perkembangan dan keperluan pembiayaan perniagaan anda. Tawaran yang inovatif dan menyeluruh serta meliputi pembiayaan yang di benarkan shariah telah di sediakan untuk memenuhi keperluan perniagaan anda.pembiayaan yang di tawarkan adalah seperti berikut:

A.PEMBIAYAAN BERJANGKA - i
* Berlandaskan konsep jualbeli Bai Baithaman Ajil atau pembayaran jual tertangguh.
* Hartanah yang boleh dibiayai adalah kilang,gudang,bangunan komersil dan rumah kedai (untuk perniagaan/tujuan yang  dibenarkan oleh shariah).
*Ansuran berjangka berdasarkan kepada kadar keuntungan yang tetap (single tier or multi tier) sehingga  harga jualan selesai di bayar.
*Pembayaran atau penjelasan pembiayaan awal adalah dibenarkan supaya anda dapat menikmati penjimatan.

B. PEMBIAYAAN FLEKSI PERALATAN -i
*  Berlandaskan konsep jualbeli Bai Bithaman Ajil atau pembayaran jual tertangguh.
* Menyediakan pembiayaan separa untuk pembelian mesin/peralatan terpilih untuk tempoh pembiayaan dan tujuan perniagaan tertentu yang dibenarkan oleh shariah.
*Menyediakan perlindungan dari sebarang pergolakan dan perubahan kadar pembiyaan islam(IFR) dengan harga jualan yang dipersetujui.

C.MURABAHAH PEMBIAYAAN BERJANGKA-i
* Berdasarkan pengurusan tiga pihak berdasarkan konsep jual beli murabahah untuk pesanan belian pada jualan kos tokok.
* Hartanah yang boleh di biayaai adalah kilang,gudang,bangunan komersil dan rumah kedai (di perolehi terus dari penjual/pemaju- untuk perniagaan/tujuan yang dibenarkan oleh shariah.
* Ansuran berjangka berdasarkan kepada keuntungan yang tetap sehingga jualan selesai dibayar.
* Boleh membayar atau menjelaskan pembiayaan anda lebih awal dan menikmati penjimatan.

DOKUMEN YANG DI PERLUKAN:
* Sijil penubuhan syarikat,borang 24 & 49 and M & A. Atau
* Sijil pendaftaran syarikat (SSM).
* Akaun yang telah di audit bagi 3 tahun terakhir. Atau
* Penyata akaun bank baagi 6 bulan terakhir.
* Profil syarikat dan pengurusan.
* Senarai bank dan sekuriti-sekuriti yang sedia ada Atau
* Senarai pembekal dan pembeli utama.

Untuk permohonan

Hubungi Kami,
Mohd azil
Consultant Executive
HP 012-7752839
ejenloan@yahoo.com"

No comments:

Post a Comment